Obchody jubileuszu 25 lecia NSZZ „Solidarność”-80 w Szczecinie

Przedstawiciele naszego regionu wraz z Przewodniczącym Marianem Radołą wzięli udział w uroczystych obchodach jubileuszowych jakie odbyły się w Szczecinie w dniach 11-12 września br.