Obchody 30-lecia NSZZ „Solidarność”–80 w MOZ nr 2 przy WZK „Viktoria”

W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała wiele planów związanych z obchodami 30-lecia powstania naszego Związku NSZZ „Solidarność” -80. Również Zarząd MOZ nr 2 przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Viktoria” wraz ze swoim przewodniczącym Markiem Niemcem miał z tego powodu problemy. Dopiero w tym roku (25 lutego) udało się zorganizować uroczyste zebranie, na które przybyli również Przewodniczący KK Marek Mnich oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Dolnośląskiego Marian Radoła wraz z kilkoma członkami Zarządu. Gościom towarzyszyły poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz MOZ nr 8 działający przy PKP Cargo SA i PKP Cargotabor Sp. z o. o. z Czerwieńska.
W trakcie tej uroczystości wręczone zostały, zasłużonym działaczom związkowym, odznaczenia związkowe oraz okolicznościowe medale. Szkoda tylko, że nie wszyscy członkowie mogli wziąć udział w tym spotkaniu.