Nadrabiamy zaległości

W związku z moją nieobecnością (administratora strony) nie było możliwe umieszczenie poniższych informacji. Mam nadzieję, że w związku z nadchodzącymi świętami zostanie mi to wybaczone.

1. Porozumienie w sprawie ulgowych usług transportowych

Związek Pracodawców Kolejowych zawarł porozumienie z Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi na ich terenie w sprawie ulgowych usług transportowych dla osób uprawnionych (pracownicy, stypendyści itd.). Z treścią porozumienia można się zapoznać tutaj…

2. Spotkanie pn. Karczma Piwna

Co roku Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”-80 przy ZG Polkowice-Sieroszowice organizuje spotkanie pn. Karczma Piwna. Zarząd Regionu reprezentował Marian Radoła z Wiesławem Lesiewiczem. Wśród zaproszonych gości był również Antoni Bludnik z MOZ NSZZ”Solidarność”-80 przy KGHM PM S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Gospodarz Karczmy Piwnej, Przewodniczący KZ NSZZ”Solidarność”-80 przy ZG Polkowice-Sieroszowice – Remigiusz Wołyniec podkreślał, że takie spotkanie służy wymianie doświadczeń i integracji środowiska związkowego, ale przede wszystkim jest to podziękowanie związkowcom za ich codzienny trud górniczy. Przy okazji takich spotkań składane są również podziękowania wyróżniającym się związkowcom za ich pracę na rzecz organizacji. W tym roku z rąk Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego Brązową Honorową Odznakę NSZZ „Solidarność” -80 otrzymał Łukasz Smereczniak.

3. Zaproszenie

Tradycyjnie już Dolnośląski Kurator Oświaty zaprosił naszą organizację do udziału w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.