List otwarty Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych,

Doroty Gardias, do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów.