I Powstanie Śląskie …pierwszy krok ku Rzeczpospolitej

26.06.2019 w Katowicach odbyła się Jubileuszowa Konferencja pt. : „I Powstanie Śląskie …pierwszy krok ku Rzeczpospolitej”.
Uroczystości odbyły się w Sali Sejmiku Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Ligonia 46.
Region Dolnośląski reprezentował Przewodniczący Marian Radoła wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Wiesław Lesiewicz, Teresa Tlałka oraz Antoni Bludnik.