Dzień Kobiet

Drogie Panie, Koleżanki!
Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej
i aby doceniano Wasz trud nie tylko w tym dniu.

Wspaniałe, niepowtarzalne Panie!
tego życzą Wam koledzy z NSZZ „Solidarność” – 80
wraz z Przewodniczącym Marianem Radołą