Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy oraz Pracownicy administracyjni szkół i placówek oświatowych Regionu Dolnośląskiego i Regionu Opolskiego

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność”-80 Region Dolnośląski składa wszystkim adresatom najserdeczniejsze życzenia.

Doceniając trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą Wam nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, życzymy wszelkiej pomyślności i nieustającej pasji przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich dobre życiowe wybory.

Życzymy też, aby Wasze zaangażowanie oraz wytrwałość w pracy były doceniane każdego dnia przez uczniów i ich rodziców, a sukcesy zawodowe będące wynikiem Waszej kreatywności były przez pracodawców dostrzegane, obiektywnie oceniane i wynagradzane.