Boże Narodzenie

Zarząd NSZZ „Solidarność” – 80
Region Dolnośląski