Aktualności :

Obchody strajków sierpniowych

W dniu 29.08.2022 r. w Świnoujściu odbyły się uroczystości przy tablicy upamiętniającej XX rocznicę strajków sierpniowych 1980 roku w Świnoujściu – Wybrzeże Władysława IV, a 30.08.2022 r. w Szczecinie dalsze uroczystości odbyły się pod...

Inauguracja roku szkolnego 2022 – 2023

Tradycyjnie już nasza organizacja jest zapraszana na uroczystą inaugurację roku szkolnego.Tegoroczna uroczystość odbędzie się w Legnicy, 1 września 2022r. Szczegóły uroczystości w zaproszeniu, które znajduje się w zakładce „zaprosili nas”

WAŻNE  STATUT

Otrzymaliśmy aktualny odpis naszego Statutu, z dnia 22.06.2022r. Zachęcamy do lektury najważniejszego dokumentu naszego Związku.(zakładka Statut i Uchwały). Jak tylko będzie dostępna forma papierowa (książeczka) to roześlemy informacje do poszczególnych organizacji.

Nowy skład Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ ”Solidarność’’-80 na kadencję 2022 – 2026

Podczas Zjazdu Delegatów, które odbyło się 10 czerwca br. wybrano członków Zarządu na kadencję 2022 -2026. Przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego ponownie został wybrany Marian Radoła. Skład Zarządu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej podany został w zakładce...

APEL DO BRANŻY OCHRONY ZDROWIA FZZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zaprasza przedstawicieli wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w zgromadzeniu pod Sejmem RP w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Aktualizacja Statutu

Otrzymaliśmy potwierdzenie z Komisji Krajowej, że KRS zatwierdził uaktualnioną wersję Statutu.Aktualna wersja Statutu wraz z postanowieniem KRS, z 15 kwietnia 2022roku, znajduje się w zakładce Statut i Uchwały.