X Sprawozdawczy Zjazd Delegatów

We Wrocławiu, 23 lipca br., odbył się X Sprawozdawczy Zjazd Delegatów. Bezpośrednie spotkanie delegatów, z powodu pandemii, było bardzo wyczekiwane. Tego typu zebrania mają swój ustalony porządek, który tym razem miał trochę inny przebieg.

Po otwarciu obrad trzej Przewodniczący: KK Marek Mnich, ZR Marian Radoła oraz MOZ Lesławem Lesiewiczem uroczyście podziękowali Annie Jungk za wieloletnią prace na rzecz naszego Związku. Nasza koleżanka w związku z przejściem na emeryturę, a przede wszystkim w związku ze swoim stanem zdrowia, kończy swoją pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” -80. Anna Jungk została uhonorowana srebrną odznaką NSZZ „Solidarność” -80 oraz okolicznościowym medalem upamiętniającym nasz tegoroczny jubileusz 30-lecia Związku.

Po tym miłym akcencie, uczestnicy obrad zapoznali się ze sprawozdaniami Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej, po czym udzielili absolutorium podejmując stosowną uchwałę. W końcowej części obrad przekazane zostały m. in. informacje dotyczące uroczystości jubileuszowych 30-lecia.