V Sprawozdawczy Zjazd Delegatów

W dniach 20 – 21 maja 2016r w Karpaczu odbył się V Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność”-80. Obrady rozpoczęły się wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu Polski przez uczestników Zjazdu. Po powitaniu uczestników zjazdu, głos zabrał Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”-80 Marek Mnich, który w związku z obchodami 25-lecia NSZZ „Solidarność”-80 przypomniał historyczny rodowód naszej organizacji. Marek Mnich wraz z Marianem Radołą – Przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego, uhonorowali odznaczeniami związkowymi zasłużonych działaczy związkowych.

Złote odznaki otrzymali:

  1. Bugaj Krystyna
  2. Janiszewski Marek
  3. Niemiec Marek
  4. Lesiewicz Wiesław
  5. Wytrykus Bogusław
  6. Jerzy Żuczkowski

od lewej: Marek Mnich, Marian Radoła, Krystyna Bugaj, Wiesław Lesiewicz, Marek Janiszewski, Bogusław Wytrykus, Jerzy Żuczkowski, Marek Niemiec

Srebrne odznaki otrzymali:

  1. Jan Cieślarczyk
  2. Gabriela Żelazna

Brązowe odznaki otrzymali:

  1. Mariusz Juskowiak
  2. Radosława Ostrowska

Od lewej: Marian Radoła, Mariusz Juskowiak, Radosława Ostrowska, Jan Cieślarczyk, Gabriela Żelazna, Marek Mnich

Po tym miłym akcencie rozpoczęto część roboczą, podczas której swoje sprawozdania z działalności Zarządu Regionu Dolnośląskiego za okres od maja 2015r. do kwietnia 2016r przedstawili: Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego oraz Regionalna Komisja Rewizyjna. Uczestnicy zjazdu przyjęli oba sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi Regionu w tym Przewodniczącemu za okres sprawozdawczy podejmując stosowną uchwałę.

Po zakończeniu części sprawozdawczej rozmawiano m. in. na temat jubileuszu 25-lecia naszego Związku, przyszłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów, współpracy z Forum Związków Zawodowych. Związkowcy przedstawiali swoje opinie na różne tematy, zadawali pytania Przewodniczącemu KK.

Na koniec oficjalnej części obrad, po ich podsumowaniu przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego odśpiewano hymn i wyprowadzono sztandar. Obrady zakończyły się uroczystą kolacją, podczas której również rozmawiano na tematy związkowe.
Wieczorem uczestnicy obrad grali w kręgle rywalizując ze sobą o najlepszy wynik.  Relacja fotograficzna do obejrzenia w Galerii