Posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego odbyło się 3 grudnia. Jak zawsze z końcem roku omawiana jest sytuacja finansowa organizacji, realizacja udziału w uroczystościach itd.

Pomimo nieprzychylnej sytuacji w kraju związanej z pandemią udało się zrealizować przyjęty plan działań na 2021r. Pandemia spowodowała wydłużenie kadencji o rok, stąd w przyszłym roku czekają nas wybory do władz związkowych wszystkich szczebli.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym, przez Komisję Krajową, od 20 stycznia do 30 kwietnia 2022r maja zostać przeprowadzone wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych, a wybory w regionie mają być przeprowadzone do 31 maja przyszłego roku.

W związku z powyższym organizacje związkowe naszego regionu zobligowane są do dostarczenia, w nieodwołalnym terminie, do 15 stycznia 2022r. Ankiety Regionu Dolnośląskiego. (Dokumenty do pobrania w zakładce ‘przydatne”)