Piknik w Pierwoszowie – Miłocin

Nie tylko pracą człowiek żyje! To porzekadło doskonale wpisuje się w działalność Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”-80 przy PKP Energetyka S.A. Corocznie organizowany jest piknik dla członków związku, ich rodzin oraz sympatyków w Pierwoszowie – Miłocin.

Tegoroczny odbył się 22 czerwca br. Zorganizowany odpoczynek nad wodą jest podziękowaniem skierowanym do związkowców za ich działalność i zaangażowanie na rzecz naszej organizacji. Takie spotkania umożliwiają wzajemne poznanie się członków, którzy na co dzień wspólnie nie pracują.

Jest to również okazja dla szeregowych członków do porozmawiania z Przewodniczącym Regionu- Marianem Radołą, który przyjmując zaproszenie Wiesława Lesiewicza, gościł w tym plenerowym spotkaniu.