IX Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego

31 lipca 2020r we Wrocławiu odbył się IX Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” – 80. Ponad 3 miesięczne opóźnienie w organizacji zjazdu spowodowane było pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Organizacji zjazdu towarzyszyły obawy, czy delegaci stawią się w komplecie, czy obrady będą przebiegać sprawnie mimo obowiązujących nadal takich obostrzeń jak w zachowanie zalecanej odległości, czy noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

Delegaci jak i zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich, nie zawiedli.
Pomimo tych utrudnień obrady przebiegały sprawnie. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Regionu, w tym również jego Przewodniczącemu, za okres sprawozdawczy.