Informacje otrzymane z Forum Związków Zawodowych za pośrednictwem Komisji Krajowej dot. KORONAWIRUSA

Działania podejmowane przez Komisję Europejską – KORONAWIRUS – tekt tutaj…
Oświadczenie europejskich partnerów społecznych ETUC, BusinessEurope, CEEP, SME w sprawie epidemii COVID-19 tekst tutaj…