Dialog społeczny tematem europejskiej konferencji

O dialogu społecznym dyskutowano w warszawie, podczas europejskiej konferencji, w której udział brali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” – 80.

Z problemami dotyczącymi dialogu spotykamy się nader często, dlatego też zachęcamy do przeczytanie relacji w formie wywiadu, jakiego udzielił członek naszego związku – Piotr Morta.
http://fzz.org.pl/relacja-z-europejskiego-seminarium-efbww