baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nasKomisja Krajowa
Komisja KrajowaNasza organizacja
jest zrzeszona w

Powstanie NSZZ "Solidarność"-80

Podpisanie Porozumienia Szczecińskiego ( 30 sierpnia 1980r.) oraz Porozumienia Gdańskiego (31 sierpnia 1980r.) dały początek powstania niezależnego ruchu związkowego o nazwie NSZZ ,,Solidarność”. Porozumienia tzw. „okrągłego stołu" w 1989 roku, które wypaczyły ideę „Solidarności”, spowodowały umieszczenie przy nazwie naszego związku liczebnika 80 symbolizującego protest społeczny z sierpnia 1980 roku.
(
więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie Zarządu Krajowego NSZZ „Solidarność”-80)

NSZZ ''Solidarność''-80 jest związkiem zawodowym o zasięgu ogólnopolskim, skupiającym w swoich szeregach pracowników różnych branż. Posiada strukturę terytorialno – branżową. NSZZ ''Solidarność''-80 jest członkiem założycielem jednej z trzech reprezentatywnych central związkowych – FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

Utworzenie Regionu Dolnośląskiego

Działacze związkowi z Dolnego Śląska nie akceptujący układu z Magdalenki rozpoczęli tworzenie struktur NSZZ''Solidarność''-80.

W 2007 roku pierwsze komisje zakładowe NSZZ''Solidarność''-80 z województwa dolnośląskiego rejestrują się w Regionie Śląskim
w Katowicach.

Na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2009 roku Komisja Krajowa NSZZ''Solidarność''-80 podjęła Uchwałę Nr 1/02/2009 o erygowaniu Regionu Dolnośląskiego NSZZ ''Solidarność''-80 obejmującego organizacje w granicach terytorialnych Województwa Dolnośląskiego oraz organizacje, które znajdują się na terenie innych województw i nie posiadają własnych regionów. Komisja Krajowa NSZZ ''Solidarność''-80 wpisała do Rejestru Terytorialnych Struktur Związku pod Nr 10 Region Dolnośląski.

Pierwszy Zarząd Regionu Dolnośląskiego NSZZ''Solidarność''-80 ukonstytuował się po wyborach 11 marca 2009 roku. Zarząd kadencji 2009-2013 tworzyli:

Henryk Frątczak pełniący funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącymi zostali: Eugeniusz Majewski, Piotr Mańka, Marian Radoła, Halina Różańska oraz Bogusław Wytrykus. Funkcje Skarbnika powierzono Markowi Zwiedeniukowi. Członkami Zarządu zostali: Marek Janiszewski, Stanisław Kołodziej, Teresa Matusik oraz Andrzej Szczepaniak. Wybrana została również Komisja Rewizyjna, w skład której weszli: Dariusz Przybylski- Przewodniczący oraz członkowie: Piotr Ulatowski i Sławomir Vogel.

Pierwszy Zarząd Regionu Dolnośląskiego miał swoją siedzibę na terenie pogotowia ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Traugutta 112. Było to jednak tymczasowe rozwiązanie.  

(cd nastąpi)

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski