baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


12.08.2022
Inauguracja roku szkolnego 2022 -2023
zaproszenie

   
Tradycyjnie już nasza organizacja jest zapraszana na uroczystą inauguracje roku szkolnego.
Tegoroczna uroczystość odbędzie się w Legnicy, 1 września 2022r. Szczegóły uroczystości w zaproszeniu, które znajduje się w zakładce " zaprosili nas"
29.07.2022
WAŻNE  STATUT

Otrzymaliśmy  aktualny odpis naszego Statutu , z dn.22.06.2022r. Zachęcamy do lektury najważniejszego dokumentu naszego Zwiazku.(zakładka Statut i Uchwały)  Jak tylko będzie dostepna forma papierowa (ksiązeczka) to roześlemy informacje do poszczególnych organizacji. 

23.06.2022

Nowy skład Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ ”Solidarność’’ - 80

na kadencję 2022 – 2026


Podczas Zjazdu Delegatów , które odbyło sie 10 czerwca br. wybrano członków zarzadu na kadencje 2022 -2026. Przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego ponownie został wybrany Marian Radoła. Skład Zarzadu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej  podany został w zakładce Władze Regionu.

Gratulujemy wszystkim wybranym osobom. Życzymy im sukcesów i oby im starczyło siły na działania podczas kadencji.

18.06.2022
APEL DO BRANŻY OCHRONY ZDROWIA FZZ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zaprasza przedstawicieli wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w zgromadzeniu pod Sejmem RP w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Zgromadzenie publiczne przed Sejmem – początek: środa 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, planowane zakończenie: czwartek 23 czerwca 2022 r. o godz. 24:00.

W trakcie manifestacji zwracać się będziemy do wszystkich Posłanek i Posłów o przyjęcie poprawek Senatu  do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 2343). Senat uchwałą z dnia 9 czerwca 2002 roku przyjął 22 poprawki ustawy, które dotyczą przede wszystkim:

1. gwarancji finansowania podwyżek - wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,
2. uznania POSIADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników wg posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym,
3. bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji - wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,
4. zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25
Rekomendacja pracowników ochrony zdrowia: PRZYJĄĆ WSZYSTKIE POPRAWKI SENATU
Przyjęcie przez Sejm poprawek Senatu będzie krokiem w kierunku poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników publicznej ochrony zdrowia.

Zapraszam

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP


Jeżeli Państwo zdecydują się odpowiedzieć na zaproszenie Pani Przewodniczącej Krystyny Ptok i wziąć udział ww. zgromadzeniu, prosimy o informację zwrotną do Biura FFZ na adres: biuro@fzz.org.pl oraz Biura OZZPiP na adres: przewodniczaca@ozzpip.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z Panią Krystyną Ptok Przewodniczącą OZZPiP – nr tel. 602 552 571

19.05.2022
Aktualizacja Statutu

Otrzymaliśmy potwierdzenie z Komisji Krajowej, że KRS zatwierdził uaktualnioną wersję Statutu.
Aktualna wersja Statutu wraz z postanowieniem KRS, z 15 kwietnia 2022roku,  znajduje się w zakładce Statut i Uchwały.   

29.04.2022
Dzień BHP - list do Związków Zawodowych
Dzien_BHP
17.04.2022
wielkanoc


01.03.2022

Obchody 30-lecia NSZZ „Solidarność” – 80 w MOZ nr 2 przy WZK „Viktoria”


W ubiegłym roku pandemia pokrzyżowała wiele planów związanych z obchodami 30-lecia powstania naszego Związku NSZZ „Solidarność” -80. Również Zarząd MOZ nr 2 przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Viktoria”  wraz ze swoim przewodniczącym Markiem Niemcem miał z tego powodu problemy. Dopiero w tym roku (25 lutego) udało się zorganizować uroczyste zebranie, na które przybyli również Przewodniczący KK Marek Mnich  oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Dolnośląskiego Marian Radoła wraz z kilkoma członkami Zarządu. Gościom towarzyszyły poczty sztandarowe:  Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz MOZ nr 8 działający przy PKP Cargo SA i PKP Cargotabor Sp. z o. o. z Czerwieńska.
W trakcie tej uroczystości wręczone zostały, zasłużonym działaczom związkowym, odznaczenia związkowe oraz okolicznościowe medale. Szkoda tylko, że nie wszyscy członkowie mogli wziąć udział w  tym spotkaniu. 

zbiorowe

02.02.2022
UWAGA  nowa ankieta !!
Od tego roku obowiązuje podawanie stanu członków 2 razy w roku wg stanu na dzień 30 czerwca  (za I pólrocze) i 31 grudnia (za II półrocze). Nowy wzór ankiety do pobrania w zakładce przydatne.

10.01.2022
Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w sprawie pomijania roli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych w procesie łączenia PKN ORLEN, PGNiG oraz LOTOS-u.

W dniu 15-go grudnia 2021 r. przedstawiciele Zarządów PKN Orlen, Lotosu i PGNiG oraz NSZZ „Solidarność” w obecności i pod patronatem przedstawicieli Rządu RP podpisali umowę społeczną, związaną z konsolidacją tych trzech Grup Kapitałowych.
Niestety o tych rokowaniach nie zostały powiadomione pozostałe centrale zwiazkowe: Fozrum Zwiazków Zawodowych oraz Ogólnopolski Porozumienie Związków Zawodowych. Stąd Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wysosowało pismo do pana Jacea Sasina,Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Aktywów Państwowych.

pełny tekst do pobrania (tutaj...)

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski