baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


10.01.2022
Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w sprawie pomijania roli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych w procesie łączenia PKN ORLEN, PGNiG oraz LOTOS-u.

W dniu 15-go grudnia 2021 r. przedstawiciele Zarządów PKN Orlen, Lotosu i PGNiG oraz NSZZ „Solidarność” w obecności i pod patronatem przedstawicieli Rządu RP podpisali umowę społeczną, związaną z konsolidacją tych trzech Grup Kapitałowych.
Niestety o tych rokowaniach nie zostały powiadomione pozostałe centrale zwiazkowe: Fozrum Zwiazków Zawodowych oraz Ogólnopolski Porozumienie Związków Zawodowych. Stąd Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wysosowało pismo do pana Jacea Sasina,Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministera Aktywów Państwowych.

pełny tekst do pobrania (tutaj...)

23.12.2021

2021_BN22.12.2021
Relacja z obchodów 40. Rocznicy pacyfikacji KWK "Wujek".

W dniach 16 i 17 grudnia 2021 roku w Katowicach NSZZ "Solidarność"-80 uczestniczył w uroczystych obchodach 40. Rocznicy pacyfikacji KWK"Wujek". Region Dolnośląski NSZZ "Solidarność"-80 reprezentowali: Przewodniczący Regionu Marian Radoła z pocztem sztandarowym w składzie:

Wiesław Lesiewicz, Teresa Tlałka, Maciej Zielony oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"-80 Polskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o. Justyna Jankowska i Romuald Jewuła. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu COVID -19 przebieg uroczystości został mocno ograniczony. Delegacja uczestniczyła w uroczystej mszy św. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Katowicach Brynowie. Mszy św. za dziewięciu górników, którzy zginęli 40 lat temu na kopalni Wujek przewodniczył metropolita warszawski Kard. Kazimierz Nycz, który mówił "Strajk okupacyjny w kopalni Wujek był protestem w obronie wolności Polski i godności człowieka pracy".

Delegacja uczestniczyła także w otwarciu Muzeum Historii Katowic - Izba Pamięci Kopalni Wujek .Muzeum położone w Katowicach, na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w dzielnicy Brynów. Poświęcone jest pamięci pacyfikacji kopalni, jaka miała miejsce w dniu 16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego.


wujek_1_2021        wujek_4_2021
08.12.2021
Posiedzenie  Zarządu Regionu Dolnośląskiego

Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego odbyło się 3 grudnia. Jak zawsze z końcem roku omawiana jest sytuacja finansowa organizacji, realizacja udziału w uroczystościach itd.  Pomimo nieprzychylnej sytuacji w kraju związanej z pandemią udało się zrealizować  przyjęty plan działań na 2021r. Pandemia spowodowała wydłużenie kadencji o rok, stąd w przyszłym roku czekają nas wybory do władz związkowych wszystkich szczebli. Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym, przez Komisję Krajową, od 20 stycznia  do 30 kwietnia 2022r maja zostać przeprowadzone wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych, a wybory w regionie mają być przeprowadzone do 31 maja przyszłego roku. W związku z powyższym organizacje związkowe naszego regionu zobligowane są do dostarczenia, w nieodwołalnym terminie, do 15 stycznia 2022r Ankiety Regionu Dolnośląskiego. (Dokumenty do pobrania w zakładce ‘przydatne”)


07.12.2021
Kasy zapomogowo -pożyczkowe

W listopadzie odbyło się szkolenie dla Przewodniczących naszych organizacji związkowych, na temat Kas zapomogowo- pożyczkowych.  Ustawa z 11 sierpnia br. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666) wprowadza wiele zmian. Jedną z nich jest to że członkiem kasy może być osoba, świadcząca pracę za wynagrodzeniem,  która nie jest zatrudniona na tzw. Etacie. Może to być np. osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilno –prawnej. Ustawa m. in. definiuje pojęcie wkładu członkowskiego, rozszerza definicję pracodawcy itd. Nowością jest możliwość tworzenia międzyzakładowych kas zapomogowo –pożyczkowych. Należy pamiętać, że Ustawa nakazuje w terminie 18 miesięcy od wejścia jej w życie złożyć wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz dostosować swoje statuty do zmian, które wynikają z tej ustawy.


02.09.2021
Życzenia z okazji 30-lecia NSZZ "Solidarność" -80

Z okazji naszego jubileuszu otrzymalismy życzenia od członka zarządu, przedstwiciela pracowników PKP Cargo pana ZenonaKozendry. tekst listu tutaj...

27.07.2021

X Sprawozdawczy Zjazd Delegatów


zjazd_2021                                                                                                
     We Wrocławiu, 23 lipca br. ,odbył się X Sprawozdawczy    Zjazd Delegatów.  Bezpośrednie spotkanie  delegatów, z  powodu pandemii, było bardzo wyczekiwane.  Tego typu zebrania mają swój ustalony  porządek, który tym razem miał  rochę inny  przebieg.
 Po otwarciu obrad trzej Przewodniczący: KK Marek Mnich, ZR Marian Radoła oraz  MOZ Lesławem  Lesiewiczem uroczyście podziękowali Annie Jungk za wieloletnią prace  na rzecz naszego Związku. Nasza  koleżanka w związku z przejściem na emeryturę, a  przede wszystkim w związku ze swoim stanem zdrowia,   kończy swoją pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” -80. Anna Jungk została uhonorowana srebrną odznaką  NSZZ „Solidarność” -80 oraz okolicznościowym medalem upamiętniającym nasz tegoroczny  jubileusz  30-lecia Związku.

                                                  

                                      zjazd2_2021                                                  

       

                       

   

   

   

   

    
Po tym miłym akcencie, uczestnicy obrad zapoznali się ze sprawozdaniami Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej, po czym udzielili absolutorium podejmując stosowną uchwałę. W końcowej części obrad przekazane zostały m. in.  informacje dotyczące uroczystości jubileuszowych 30-lecia.
20.05.2021
List europoseł Anny Zalewskiej

Do Przewodniczacego Mariana Radoły skierowany został list p. europoseł Anny Zalewskiej. Zainteresowani mogą zapoznac się z jego treścią (tutaj...)

29.04.2021

Wyjasnienie dotyczace przynależnośi organizacji o nazwie „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”-80 przy Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu (nr REGON: 388201189) do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 (nr REGON: 012837065)

W zwiazku z bezprawnym używaniem znaku towarowego NSZZ ”Solidarność” – 80, przez organizację funkcjonującą przy Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu zostało w tej sprawie skierowane pismo do Forum Zwiazków Zawodowych oraz Zarządu Województwa Dolnoślaskiego FZZ. Treść pisma (tutaj...)

25.04.2021

Wręczenie brązowych odznak  NSZZ "Solidarność"-80 


Jest nam niezmiernie miło poinformować o uroczystości, która odbyła się 22.04.br  w siedzibie Zarządu Regionu Dolnośląskiego. Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"-80 z LO nr II we Wrocławiu za swoją działalność zostali uhonorowani brązowymi odznakami NSZZ "Solidarność"-80. Odznaczenia i dyplomy z rąk Przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego otrzymały: Aniela Hołodniak, Maria Babuśka, Anna Podolak.
Niestety ze względu na obowiązujące reżimy związane z pandemią uroczystość ta miała bardzo skromny przebieg.

22_04_2021      
Anna Podolak                                                        Aniela Hołodniak                                                                Maria Babuśka
04.04.2021
wielkanoc_2021

25.03.2021
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Ponownie posiedzenie WRDS  odbyło się 23 marca br., za pomocą komunikatora internetowego. Z biura WRDS WD otrzymalismy notatkę z tego spotkania sporzadzoną przez p. Aldonę Andrulewicz. Treść notatki prezentujemy poniżej.

Nominacje nowych członków WRDS WD, podjęcie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz bieżąca informacja związana z Narodowym Programem Szczepień były tematami posiedzenia WRDS WD w dniu 23 marca 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie było prowadzone w systemie hybrydowym: członkowie Prezydium osobiście, członkowie Rady – zdalnie poprze komunikator internetowy ZOOM Clou Meeting.

 

Nowymi członkami Rady zostali:

- Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, reprezentująca Związek Pracodawców i Przedsiębiorców;

- Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy
i Przedsiębiorcy, reprezentujący Federacją Przedsiębiorców Polskich;

- Tomasz Chudobski, Federacja Przedsiębiorców Polskich;

- Michał Kielan, Federacja Przedsiębiorców Polskich.  

Przewodniczący Przybylski wręczył też osobiście nominacje z 14 maja 2020 r. – Kamilowi Woźniakowi i Wojciechowi Partyce - reprezentantom strony rządowej w Radzie.

Bieżącą sytuację związana z Narodowym Programem Szczepień przedstawił Kamil Woźniak, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. szczepień. Małgorzata Nakraszewicz
z Pracodawców Zdrowia zaapelowała o propagowanie informacji na temat bezpieczeństwa szczepionki Astra Zeneki, która wzbudza w części społeczeństwa obawy przed jej przyjęciem. Jej zdaniem w przyszłości może się nawet okazać, że to właśnie ona będzie miała szersze spectrum działania i da dłuższą odporność. Członkowie Rady zwracali także uwagę na niewłaściwą organizację programu szczepień, gdzie niejednokrotnie wyznaczane są punkty szczepień dla poszczególnych osób bardzo oddalone od miejsca zamieszkania. Zwracano też uwagę, iż w dużych punktach szczepień (np. w szpitalach) tworzą się ogromne kolejki i pacjenci w nich stojący nie zachowują reżimu sanitarnego. 


09.03.2021

Obchody Jubileuszu 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80 – pierwsze informacje


W tym roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80. Na dzień dziseiejszy trudno powiedzieć jak będą przebiegały uroczystości. Dzisiej przekazujemy pierwszą informację: z kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy pismo informujące o udzieleniu Patronatu Narodowego na uroczystości związane z naszym Jubileuszem. Treść pisma tutaj …


22.02.2021

Notatka 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

17 lutego 2021 r., godz. 10.30 poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting.

 

Problematyce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii koronawirusa poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu WRDS WD i Biura WRDS WD, w których zostały dokonane zmiany dotyczące systemu organizacji spotkań on-line w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 oraz dostosowujący regulamin do nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego z 2018 r.

Informację nt. organizacji przebiegu szczepień covidowych przedstawił Marek Moszczyński, przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, podczas posiedzenia którego zaproszeni goście – epidemiolodzy, dyrektorzy szpitali i urzędnicy przekazali dane, ocenę organizacji i problemy związane z systemem szczepień. Z informacji tych wynika jednoznacznie, że akcja szczepień na Dolnym Śląsku została przygotowana logistyczne
i organizacyjnie, natomiast nie ma wystarczającej ilości szczepionek. Wicewojewoda
Bogusław Szpytma poinformował, że informację o ilości szczepionek przeznaczonych na województwo dolnośląskie wojewoda otrzymuje z dnia na dzień. Wicewojewoda przedstawił także dane statystyczne dotyczące liczby zgonów niezwiązanych z COVID-19. Poinformował, że w Polsce I fala epidemii przypadła dopiero na wrzesień 2020, a szczyt zachorowań nastąpił po 15 listopada, kiedy notowano 27 tys. zakażeń dziennie. W porównaniu rok do roku (listopad) liczba zgonów wzrosła o 90 proc., z czego 70 proc. z nich była bezpośrednio związana z zachorowaniem na koronawirusa. W trakcie dyskusji, uczestnicy spotkania zwracali uwagę, iż jedną z przyczyn wysokiej śmiertelności jest ograniczenie dostępu pacjentów do ambulatoryjnej opieki medycznej. Część lekarzy POZ przyjmuje zdalnie, co może mieć wpływ na zbyt późne postawienie odpowiedniej diagnozy.

Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego przedstawił bieżący stan inwestycji – budowy DCO oraz źródła jej finansowania. Poinformował także o spadku liczby pacjentów onkologicznych w związku z obawą przed zakażeniem koronawirusem. Przykładowo w programie pilotażu onkologicznego dziennie do DCO zgłaszało się od 150 do 200 pacjentów, natomiast z innych szpitali na Dolnym Śląsku (16 jednostek) - ok. 250. Obecnie z innych szpitali tych dziennych zgłoszeń jest ok. 40. Dramatycznie zatem rośnie kolejka do przyjęć do DCO. Śmiertelność z powodu nowotworów niestety wzrośnie, gdyż pacjenci, którzy zrezygnowali z leczenia z powodu obawy przed koronawirusem, zgłoszą się w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Dyrektor Maciejczyk dodał, że obecnie przyczynami największej liczby zgonów w Polsce są: zawały, udary, COVID-19, a na 5. miejscu jest już rak płuc.

 

Notatkę sporządziła:

Aldona Andrulewicz

Sekretarz WRDS WD

 

09.03.2021

OPINIA PRAWNA

w sprawie możliwości jednostronnego nakazania pracownikowi przez pracodawcę skorzystania z urlopu
w wyznaczonym przez siebie terminie


Z treścią opini można zapozna się tutaj...

05.02.2021

Organizacja stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19.
Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19.

Oto temat stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. Lubelskiego z dnia 28 stycznia br., którego pełna treść dostępna jest tutaj…12.01.2021

Koleżanki i Koledzy!

Epidemia koronawirusa sprawiła, że 2020 rok był szczególny. Rozpoczęliśmy kolejny rok, w którym  w dalszym ciągu obowiązują różne ograniczenia związane z pandemią COVID-19.  Dziś wiemy, że pandemia wstrząsnęła gospodarką, zagroziła stabilności zatrudnienia. W tym trudnym czasie musimy uświadamiać i przypominać pracodawcom  że pominięcie konsultacji ze związkami zawodowymi będzie pogwałceniem prawa pracy. Pandemia nie zwalnia pracodawców z tego obowiązku.  Przesyłajcie do nas wszelkie innformacje na temat tego jak działacie w tym trudnym dla wszystkich okresie. 


Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski