baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


22.12.2020
Boze_Narodzenie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2021
w imieniu Zarządu Regionu i własnym mam przyjemność złożyć życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej wszystkim członkom związku i ich najbliższym oraz sympatykom.
Życzymy wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery przy wigilijnym stole oraz wszelkich dóbr.
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.

                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                      Zarządu Regionu Dolnośląskiego

Marian Radoła

04.12.2020
BARBÓRKA

Barborka2020
                                                                                                                Prezydium Zarządu
                                                                                                            Regionu Dolnośląskiego
                                                                                                            NSZZ "Solidarność" - 80
25.11.2020

                                                                                          25 listopada   Dzień Kolejarza
lokomotywa_2020
        Koleżanki i koledzy, pracownicy kolei!

     Z okazji Waszego Święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Niech Wasza patronka św. Katarzyna Aleksandryjska ma Was w swojej opiece.


                                                            Zarząd Regionu Dolnośląskiego
                                                                 NSZZ "Solidarność" -80

                      roze3

30.10.2020
Stanowisko NSZZ "Solidarność"-80
dot. aktualnej sytuacji w kraju związanymi z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020r

stanowisko_30.10.2020

29.10.2020

OPINIA PRAWNA  w sprawie możliwości organizowania zebrań związkowych

 w świetle aktualnego brzmienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W zwiazku z licznymi pytaniami dotyczacymi m. in. organizacji zebrań i spotkań zwiazkowych  przedstawiamy opinię prawną otrzymaną z Komisji Krajowej. Tekst opinii tutaj...

 

28.10.2020
Pismo Przewodniczacej Forum Zwiazków Zawodowych
Dorota Gardias skierowała zapytanie w sprawie organizowania zebrań i spotkań zwiazkowych w swietle wprowadzonych ograniczeń w zwiazku z pandemią. Treść pisma tutaj...

14.10.2020
 DEN_2020

 
Wszystkim nauczycielom i innym pracownikom zwiazanym z oświatą, z okazji ich świeta życzymy przede wszystkim powrotu do normalności. Życzymy Wam w tym trudnym okresie dużo wyrozumiałosci i  szacunku, szczególnie wsród uczniów oraz ich rodziców. Życzymy Wam wytrwałości i dużo zdrowia.

                                        Zarząd Regionu Dolnośląskiego
                                        NSZZ "Solidarność" -80


Dolnośląski Kurator Oświaty zaprosił nas na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszenie tutaj...

01.10.2020

XXXIII  Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80

18-18/19.09.2020 r.

 

 

Delegaci na XXXIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ”Solidarność”-80 spotkali się w późniejszym terminie niż zwykle z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. Spotkanie odbyło się w uroczym Ośrodku Falenty Biznes i Wypoczynek. Region Dolnośląski reprezentowali przewodniczący Marian Radoła, Jan Cieślarczyk i Wiesław Lesiewicz.

           Tegoroczne obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru KK NSZZ”Solidarność”-80 i odśpiewania Hymnu Narodowego. Po oficjalnym powitaniu uczestników i zaproszonych gości delegaci uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych członków Związku. Kolejno przystąpiono do wyboru przewodniczących obrad, protokolantów oraz członków poszczególnych Komisji itd..

W dalszej kolejności przyjęto porządek obrad i regulamin obrad. W części sprawozdawczej swoje sprawozdania przedstawili: Przewodniczący KK, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Delegaci udzielili absolutorium Komisji Krajowej w tym Przewodniczącemu za okres sprawozdawczy podejmując właściwą Uchwałę.

Kontynuując obrady Komisja Statutowa przedstawiła delegatom projekt Statutu, nad którym w dalszym ciągu będą trwały prace. Członek Komisji Statutowej Marian Radoła zgłosił propozycję dokonania zapisu w statucie o możliwości powołania do życia Wszechnicy Związkowej przy Komisji Krajowej, w celu realizacji bieżących szkoleń członków związku. Przedstawił także projekt  uchwały finansowej, w którym zostały ujęte zapisy dotyczące obniżenia składki członkowskiej oraz ujęte zasady wypłat zasiłków statutowych i zapomóg. Projekt został przyjęty do dalszych prac w Komisji Statutowej. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Obrady zakończono obrady tradycyjnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po wyprowadzeniu sztandaru Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność”-80 związkowcy w kuluarach kontynuowali dyskusję na interesujące ich tematy.23.09.2020

STANOWISKO XXXIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZSolidarność”-80


Stanowisko_Delegatow_Zjazdu


11.09.2020
Tryb udzielania i korzystania ze zwolnienia z obowiazku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

Ponownie otrzymujemy zapytania od członków w sprawie zwolnienia z obowiazku świadczenia pracy w czasie kadencji. Przypominamy tylko kilka elementów. Zarząd danej organizacji musi złożyć wniosek w tej sprawie co najmniej 14 dni przed dniem od którego ma rozpocząć się okres zwolnienia. Wniosek musi zawierać m. in. kogo dotyczy,  uzasadnienie, wskazanie czy zwolnienie od pracy ma byc udzielone z zachowaniem prawa do wynagrodzenia itd. Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Szczegóły znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów  (DZ. U. z dn. 12 grudnmia 2018r. poz. 2323) Treść rozporzadzenia tutaj...

25.08.2020
List Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021, Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk zwrócił się, w swoim pismie, do pedagogów, którzy rozpoczą pracę 1 września br. Treść pisma zamieszczamy tutaj...

01.08.2020

IX Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego


31 lipca 2020r we Wrocławiu odbył się IX Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” – 80.  Ponad 3 miesięczne opóźnienie w organizacji zjazdu spowodowane było pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Organizacji zjazdu towarzyszyły obawy, czy delegaci stawią się w komplecie, czy obrady będą przebiegać sprawnie mimo obowiązujących nadal takich obostrzeń jak  w zachowanie zalecanej odległości, czy noszenie maseczek zakrywających nos i usta. Delegaci jak i zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich, nie zawiedli.
Pomimo tych utrudnień obrady przebiegały sprawnie. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Regionu, w tym również jego Przewodniczącemu, za okres sprawozdawczy


zjazd_2020     Zjazd__2020_2

Zjazd__2020_3     Zjazd__2020_4

22.07.2020
Krajowy Sekretariat Ratownictwa Medycznego

Prezydium Komisji Krajowej podjęło 8 lipca br.Uchwałę o przyjeciu Regulaminu Krajowego Sekretariatu Ratownictwa Medycznego.  Treść regulaminu tutaj...


02.07.2020
Propozycja zmian w Ustawie dotyczacej minimalnego wynagrodzenia za pracę w ochronie zdrowia 

Pracownicy ochrony zdrowia  pamietają zapewne Rozporzadzenia Rady Ministrów, w którym to ustalone zostały minimalne stawki wynagrodzenia za ich pracę. Już wówczas wprowadzone wspólczynniki pracy budziły wiele kontrowersji. Forum Zwiazków Zawodowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników ochrony zdrowia wystosowało stosowne pismo skierowane do Ministra Zdrowia. Treść pisma tutaj...

02.07.2020
Nowe Prawo Oświatowe
W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020r ukazał się jednolity tekst Prawa oświatowego.  Z dokumentem tym, w ktorym uwzglednione zostały  wszelkie dotychczasowe zmiany, można zapoznać sie w zakładce "Prawo"

05.06.2020
Pismo skierowane do Ministra Zdrowia

 Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.  Komisja Krajowa skierowała pismo do Ministra Zdrowia, gdyż nie wszyscy pracownicy mający bezpośredni udział w opiece nad pacjentami zostali ujęci w ww. rozporzadzeniu. Treść pisma tutaj..


26.05.2020
Będziemy się bacznie przygladać tej nadzwyczajnej sytuacji...
rozmowa z Markiem Mnichem Przewodniczacym Komisji Krajowej o kryzysie w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku przeprowadzona przez Śląski Kurier WNET.  tekst rozmowy tutaj...
 

09.05.2020
Pomiary temperatury u pracowników

W wielu zakładach pracy wykonywane są pomiary temperatury u pracowników. Nie wszędzie do wykoania takich pomiarów stosowane sa odpowiednie narzędzia. Taki sygnał otrzymaliśmy od  Przewodniczącego Komisji Zakładowej  NSZZ "Solidarność" - 80 działającej przy ELWAT ESI, gdzie pracownikom wykonywano pomiary przy użyciu Pirometru IR267 z wiązką lasera.  Z opinią Dolnoślaskiego Ośrodka Medycyny Pracy można się zapoznać tutaj... Apelujemy: Dbajmy o swoje i innych zdrowie. Nie bójmy się sprawdzić jakie jest przeznaczenie sprzetu  używanego w naszych zakładach pracy np. do wykonywania pomiaru temperatury ciała i czy posiada ob odpowiednie atesty. 

01.05.2020
Apel do Premiera wystosowany przez Komisję Krajową

apel
pełny tekst do pobrania  tutaj...

10.04.2020
wielkanoc2020


07.04.2020

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia.


Koleżanki i koledzy pracujący w ochronie zdrowia!

Dziś Wasze święto. Otrzymacie zapewne wiele ciepłych słów w czasie trwającej pandemii. 

Dziś Wasza praca okazuje się być ważna i potrzebna. Rozdawane są Wam uśmiechy, brawa.

Życzymy Wam aby Wasza praca była doceniana zawsze, 

bez względu na jakim stanowisku pracujecie, w jakim czasie i miejscu.

By każdy pracownik ochrony zdrowia miał godziwe warunki pracy i płacy.

roze2


04.04.2020

Ważne informacje dla osób prowadzacych działalność gospodarczą

Otrzymaliśmy , za pośrednictwem Komisji Krajowej, informacje z ZUS dotyczace wsparcia realizowanego w ramach  tzw. tarczy antykryzysowej. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020
2. 
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
3.
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
4.
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:  (zamieszczamy obok nazwy poszczególne  druki wniosków wraz z instukcjami )


 
RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek, (pobierz tutaj...)
 
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),  (pobierz tutaj...)

           RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, (pobierz tutaj... )

            RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatnosci lub rozłozenie na raty nalezności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

           (pobierz tutaj...)

Podziękowanie- Apel Komisji Krajowej

podziekowanie_kk

pełny tekst do pobrania tutaj...

19.03.2020
  Ważne informacje dot. obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie

W zwiazku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju  Główny Inspektor Pracy podjął decyzję m. in. dotyczącą keirowania pracowników na badania profilaktyczne. Stanowisko GIP  sprawie obowiazku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP w całości przedstwiamy tutaj...  

17.03.2020
Informacje otrzymane z Forum Zwiazków Zawodowych za posrednictwem Komisji Krajowej dot. KORONAWIRUSA

Działania podejmowane przez Komisję Europejską - KORONAWIRUS - tekt tutaj...
Oświadczenie europejskich partnerów społecznych ETUC, BusinessEurope, CEEP, SME w sprawie epidemii COVID-19 tekst tutaj...

16.03.2020
S.Bogucki

30.01.2020
Dialog społeczny tematem europejskiej konferencji
O dialogu społecznym dyskutowano w warszawie, podczas europejskiej konferencji, w której udział brali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” – 80.
Z problemami dotyczącymi dialogu spotykamy się nader często, dlatego też zachęcamy do przeczytanie relacji w formie wywiadu, jakiego udzielił członek naszego związku- Piotr Morta.
http://fzz.org.pl/relacja-z-europejskiego-seminarium-efbww/

19.01.2020
Posiedzenie Prezydium Zarzadu Regionu Dolnoślaskiego Forum Zwiazków Zawodwych

W pierwszym w tym roku posiedzeniu Prezydium ZR WD FZZ, które odbyło się w Karpaczu w dniach 16-17 stycznia2020 wzięli udział: Marian Radoła i Gabriela Żelazna. Na posiedzenie zaproszono również członków Powiatowych Rad Rynku Pracy reprezentujących FZZ w różnych powiatach województwa dolnośląskiego. Omówiono działania Zarządu Regionu Dolnośląskiego FZZ w minionym roku, jak również rozmawiano na temat pracy  PRRP. Było to pierwsze spotkanie Prezydium z osobami które reprezentują Forum w  powiatach, a nie są członkami Zarządu RD FZZ.


15.01.2020
Posiedzenie Prezydium Zarzadu Regionu

10 stycznia br. odbyło się pierwsze w nowym roku wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Prezydium podsumowali  udział naszych przedstawicieli w uroczystych obchodach rocznicowych na terenie kraju w minionym roku, udział członków w różnych posiedzeniach m. in. Komisji Krajowej , Forum Związków Zawodowych, WKDS. Przygotowano projekt kalendarium na rok bieżący wraz z preliminarzem wydatków.
Prezydium ustaliło że posiedzenia Zarządu Regionu Dolnośląskiego odbędzie się 28 lutego br. o godz. 9:30. Miejsce posiedzenia zostanie podane delegatom po dokonaniu rezerwacji Sali. Natomiast Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020r.

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski