baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


22.12.2017
BZ2017


20.12.2017

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  

KRAJOWEGO SEKRETARIATU PRACOWNIKÓW OŚWIATY NSZZ”SOLIDARNOŚĆ”-80

Szczecin_08_12_2017

    W Szczecinie, 8 grudnia br, odbyło sie zebranie sprawozdawczo - wyborcze Krajowego Sekretariatu Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" -80. Regionalny Sekretariat Oświaty reprezentowało trzech delegatów. Uczestnicy spotkania ponownie wybrali  na Przewodniczącą panią Barbarę Stępień. 

 Po częsi wyborczej dyskutowano m. in. nad przebiegiem procesu wprowadzania reformy oświatowej oraz zmianach w prawie oświatowym majacym wejśc w zycie od 1 stycznia 2018 roku. Otrzymaliśmy prezentacje obrazujacą wprowadzane z nowym rokiem zmiany. Prezentacja do pobrania w zakładce Opinie i Stanowiska


19.12.2017
                                                                                       Zmiany w Kodeksie Pracy

Otrzymaliśmy z Forum Zwiazkow Zawodowych  zaktualizowane uwagi oraz propozycje zapisów FZZ do ustawy o związkach zawodowych.
W treści zaznaczono różnice w aktualnych regulacjach. Na obecnym etapie ustawę o związkach zawodowych skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 listopada) Materiał do przeczytania w zakładce Opinie i Stanowiska

14.12.2017

   
W piatek, 8 grudnia ,  odbyło się ostatnie w tym roku planowane posiedzenie Zarzadu Regionu. Tradycyjnie już było ono poświecone podsumowaniu działań w mijajacym roku oraz omówieniu przyszłorocznych spotkań. Czlonkowie Zarządu zatwierdzili rownież preliminarz wydatków. Spotkanie Zarządu nie oznacza końca pracy, bowiem 16 grudnia w Katowicach odbedzie sie posiedzenie Komisji Krajowej połączone z rocznicowymi obchodami pacyfikacji kopalni "Wujek".
    Posiedzenie Zarządu poprzedziło szkolenie dot. prowadzenia dokumentacji finansowych w organizacjach zwiazkowych oraz dokonywaniu rozliczeń  m. in. z Urzedem Skarbowym. W szkoleniu wzieli udział przewodniczacy organizacji wraz ze skarbnikami i członkami komisji rewizyjnych.

04.12.2017

zyczenia_barborka

27.11.2017

Spotkanie pn. Karczma Piwna w polkowickiej Oberży Pod Szybem


karczma1

18 listopada br. w spotkaniu pn. Karczma Piwna, na zaproszenie Przewodniczącego KZ NSZZ"Solidarność"-80 przy ZG Polkowice-Sieroszowice  - Roberta Stanisławskiego, uczestniczyli  reprezentując Zarząd Regionu: Marian Radoła wraz z Wiesławem Lesiewiczem. Wśród zaproszonych gości był również  Antoni Bludnik z MOZ NSZZ"Solidarność"-80 przy KGHM PM S.A. oddział Huta Miedzi Głogów.

Warto nadmienić, że Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność"-80 przy ZG Polkowice-Sieroszowice obchodzi swoje 25 lecie. Z tej  okazji odznakami upamiętniającymi jubileusz ćwierćwiecza istnienia organizacji uhonorowano nie tylko jej członków, ale również Mariana Radołę oraz Antoniego Bludnika.

Takie spotkania są okazją podziękowania za pracę związkową wyróżniającym się członkom, przyznając im Honorowe Odznaki NSZZ „Solidarność” -80. Z rąk Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego otrzymali je:

Srebrną Odznakę
1.Robert Dyba
2. Robert Stanisławski
3. Zbigniew Belkiewicz
Brązową Odznakę
1. Jerzy Stebelski
2. Remigiusz Wołyniec

karczma3     karczma2

Jubileuszowe spotkanie w polkowickiej Oberży Pod Szybem to nie tylko część oficjalna. To także okazja do wspólnej związkowej zabawy np. podczas uczestniczenia w licznych konkursach z nagrodami oraz biesiadowania z kuflem piwa w ręku.

24.11.2017
                           25_listopada


           Wszystkim Kolejarzom z okazji święta ich patronki
            św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 życzymy
            zdrowia, radosci i wszelkiej pomyślności
            w życiu zawodowym jak i osobistym.

                             Zarząd Regionu Dolnośląskiego
                                    NSZZ "Solidarność" -80


17.11.2017

Mamy wśród nas kolejną osobę odznaczoną medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Anna_Jungk


Kolejną osobą, która została uhonorowana medalem KEN jest Anna Jungk.

Uroczystość wręczenia medalu Koleżance Annie Jungk, odbyła się 14 listopada w siedzibie naszej organizacji. Medal wręczył Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Janusz Wrzal. Wśród gości na tej kameralnej uroczystości nie mogło zabraknąć  Marka Mnicha - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” -80, Przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego Mariana Radoły wraz z Wiceprzewodniczącymi: Antonim Bludnikiem i Wiesławem Lesiewiczem. Niestety Starosta Lwówecki Marcin Fluder nie skorzystał z naszego zaproszenia.  

Po części oficjalnej, korzystając z obecności wicekuratora wymieniono poglądy na temat kondycji oświaty w województwie dolnośląskim.


medal1   medal2
medal3    medal4

16.11.2017

Co roku tradycyjnie bierzemy udział w różnych ważnych dla naszej organizacji uroczystościach. Chcielibyśmy przedstawić  Państwu osoby , które w tym roku reprezentowały nasz Związek.

I.      Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych (29-30.08.2017r.)


Szczecin

Naszą organizację w  tegorocznej, XXXVII rocznicy Porozumień Sierpniowych reprezentował Przewodniczący Marian Radoła, Wiceprzewodniczący regionu Antoni Bludnik wraz pocztem sztandarowym w składzie: Wiesław Lesiewicz, Krzysztof Streit, Maciej Zielony.
Wiązanki okolicznościowe zostały złożone:  pod pomnikiem  „W XX  rocznicę strajków sierpniowych 1980 roku w Świnoujściu”,  pod pomnikiem „O godność człowieka”  w Stoczni Gryfia S.A. oraz pod bramą główną Stoczni Szczecińskiej w Szczecinie.


II.    Rocznica męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki


Wloclawek

18.10.2017 roku we Włocławku odbyły się uroczystości poświęcone 33 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki .  Region Dolnośląski  reprezentowali:  przewodniczący Marian Radoła wraz z  pocztami sztandarowymi: Regionu Dolnośląskiego w składzie: Wiesław Lesiewicz, Damian Mordas, Małgorzata Sołtys oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 8 z Czerwieńska w składzie: Jan Cieślarczyk, Michał Kapustin, Tadeusz Żłobowicz.


22.10.2017
                                    zus


                  70 lat Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Ślasku

zus


W piatek 20 października br.braliśmy udział  w   uroczystej konferencji zorganizowana z okazji 70-lecia ubezpieczeń społecznych na Dolnym Ślasku. Konferencją miała miejsce na  Zamku Topacz znajdujacym sie w miejscowosci Ślęza. Uczestnikom spotkania, dzięki prezentacji przygotowanej przezespół pod redakcją Antoniego Maklaka, przybliżono historię zwiazana z tą tematyką. Podczas uroczystosci zasłużonym pracownikom wręczono odznaczenia państwowe. Należy przypomnieć, że dolnoślaski ZUS to instytuacja zatrudniajaca obecnie 3687 pracowników  w trzech oddzialach i 29 placówkach, którzy zajmują sie obsługą spraw zwiazanych m. in. z emeryturami i rentami.  

18.10.2017


18 października br. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jednym z ciekawszych tematow podejmowanych podczas posiedzenia była ochrona środowiska. Przedstawiona została prezentacja dotyczaca prac nad uchwalami antysmogowymi. Prezentacje na ten temat, z ktorą mozecie sie zapoznać, przeddstawił  Maciej Zathey- Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
Prezentacja do pobrania tutaj... 

16.10.2017

1     2
 
W dniach 10-22 września w  Czarnogórze (wyjazd współorganizowany  przez MOZ NSZZ "Solidarność" - 80 przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "VIKTORIA" SA) brali udział nasi czlonkowie wraz z Przewodniczacym Zarzadu Regionu Marianem Radołą. Chociaż wyjazd nie miał żadnego sponsora i uczestnicy musieli pokryć sami koszty swojego pobytu, chetnych nie brakowało.
  
14.10.2017

nauczycielom05.09.2017

KO

Wiceprzewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Oświaty Regionu Dolnośląskiego NSZZ”Solidarność”-80, Radosława Ostrowska 29 sierpnia  br. uczestniczyła w corocznej konferencji dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych organizowanej w Legnicy przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania Pan Kurator Roman Kowalczyk zadeklarował, iż szkoły „mogą liczyć na otwartość, życzliwość i wsparcie” i zachęcał do zapraszania go do szkół. Zapowiedział także zmiany w strukturze organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która od stycznia 2018 r. ma być „prosta i efektywna”. Podczas wystąpienia podkreślał wagę edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży. Wystosował też apel do dyrektorów „żeby świecili przykładem również poza pracą i w Internecie”.

Pan Kurator Roman Kowalczyk zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, iż aż 29 organów prowadzących szkoły nie przekazało arkuszy do KO. Uznano, iż wynikało to z  błędnej interpretacji przepisów o braku takiej konieczności przed 1 września 2017 r. W kwestiach dotyczących prawa organizacji związkowych do opiniowania arkuszy organizacyjnych istotna była uwaga, iż do ¾ przesłanych w maju arkuszy  Kuratorium Oświaty zgłosiło zastrzeżenia – głównie dot. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kształcenia zawodowego.
Prawniczka KO przedstawiła zebranym wykaz aktualnych oraz planowanych zmian w prawie oświatowym. Informacje na ten temat, zgodnie z zapowiedzią Kuratora, zostaną umieszczone w formie prezentacji multimedialnej na stronach dolnośląskiego kuratorium. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.


25.08.2017

16 sierpnia 2017r weszła w życie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz.1473) -Treść Ustawy w zakładce prawo


Po raz pierwszy mamy ustawę, której zapisy dotyczące wynagrodzeń pracowniczych obejmują nie tylko podmioty lecznicze działające w formie jednostek budżetowych, ale również niepubliczne ZOZ-y. Ta ustawa przewiduje powiązanie minimalnego wynagrodzenia pracownika medycznego ze wskaźnikiem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Innymi słowy wprowadza się pewien próg - określenie minimalnego poziomu płacy zasadniczej, poniżej których nie będzie można ustanowić wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny. Środowiska medyczne mówią, że jest to jedyny plus tej ustawy.  Sprzeciw budzi  „zamrożenie” kwotę bazowej do 2019r na poziomie 3900zł brutto. Ponadto zastosowany podział grup zawodowych oraz wysokość współczynnika pracy przypisana poszczególnym grupom budzi wiele zastrzeżeń. Warto przypomnieć, że nasze uwagi w tej materii jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy przekazaliśmy do Forum Związków Zawodowych i znalazły one odzwierciedlenie w stanowisku Forum przekazanym na ręce ustawodawcy. .

Przy czytaniu ustawy warto zwrócić uwagę, że ustawodawca posługuje się miernikiem różnicy miedzy wynagrodzeniem ustawowym a obecnym co nie jest tożsame z procentowym wzrostem wynagrodzenia. Druga ważna uwaga. Z ustawy nie wynika, że każdy pracownik danej grupy, w określonym przedziale czasowym będzie miał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości wskazanej w tabeli. Również należy pamiętać, że zapisy ustawy w żaden sposób nie określają poziomu wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych. Nie ma tu mowy o siatce płac!
Mamy nadzieję, że powyższe uwagi będą przydatne w rozmowach z pracodawcami


24.08.2017

zaproszenie_2017
         Już niewiele dni zostało do wrzesnia, a z nim do rozpoczęcia roku szkolnego.  Na inaugarację roku szkolnego zaprosił nas Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk. (zaproszenie...)

05.07.2017
Otrzymaliśmy stanowisko Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata"  (organizacja zrzeszona w FZZ) dotyczacego proponowanych przez Rzad zmian w Karcie Nauczyciela.  Sądzimy, że warto zapoznać sie z tym dokumentem.(tutaj...)

16.06.2017

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy nasz głos w sprawie zmian zasad wybierania przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do Komisji Krajowej, który został przygotowany w postaci prezentacji. Prezentacja w formacie pdf do pobrania tutaj...

02.06.2017
                         spala2  spała1  
                         spala3   spala4
                   
W dniach 26 -  28 maja w Spale odbył się XXX Sprawozdawczo - Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów. Nasz region reprezentowany był przez: Mariana Radołę, Gabrielę Żelazną, Wiesława Lesiewicza i Jana Cieślarczyka zastepującego wybranego na zjeżdzie Antoniego Bludnika, który ze wzgledów rodzinnych musiał zrezygnować z wyjazdu. Na  Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" - 80 wybrano ponownie  Marka Mnicha. Lista  osób które weszły w skład Komisji Krajowej znajduje sie na stronie KK.
Niestety naszej delegacji nie udało się zrealizować uchwały podjętej przez Regionalny Zjazd Delegatów dot. zgłoszenia propozycji zmian zasad wybierania przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do Komisji Krajowej. Nasza delegacja przygotowała ok. 12 minutową prezentację, której celem było uzasadnienie zgłaszanego przez nas wniosku. Niestety uczestnicy zjazdu nie wyrazili zgody na wprowadzenie do porządku obrad naszej prezentacji. Również w trakcie obrad nie dano nam szansy na uzasadnienie zgloszonego wniosku dot. zmiany zasad wyboru członków KK (nie udzielono nam głosu), co skutkowało tym, że wiekszość uczestników zjazdu nie poparła naszego wniosku. Nasi reprezentanci podjeli dezyzję, że przygotowana prezentacja zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. Ze wzgledu na kaonieczność uzupełnienia tej prezentacji o komentarz prelegenta zostanie ona zamieszczona na naszej stronie z niewielkim opóźnieniem.

20.05.2017
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy Uchwały z ukonstytułowania się Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" - 80 Regionu Dolnoślaskiego. Wybranym osobom jeszcze raz gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zwiazkowej.
Uchwały do pobrania tutaj....

04.05.2017
                                                                                                tulipany
                                                   Dzień Hutnika / Koksownika
                                 
            
Z okazji Waszego święta składamy Wam życzenia pomyślności, realizacji planów osbistych jak
i zawodowych. Niech atmosfera radości i życzliwości towarzyszy Wam nie tylko w dniu Waszego święta.

                                                                           Przewodniczący wraz z Zarządem
                                                                                NSZZ "Solidarność" - 80
                                                                                  Regionu Dolnośląskiego                
02.05.2017

VI Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego

zjazd1   zjazd2
relacja fotografgiczna w Galerii
VI_Zjazd_Delegatow
 28 kwietnia br. odbył się VI Zjazd Delegatów Regionu Dolnośląskiego, w którym wzięło udział 40 członków-przedstawicieli organizacji działających w naszym regionie. Gościem Zjazdu był Przewodniczacy Komisji Krajowej Marek Mnich.
Podczas  Zjazdu podsumowano minioną kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz. Ponownie na Przewodniczacego Zarządu Regionu Dolnośląskiego wybrano Mariana Radołę. Uczestnicy wybrali również członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów. Listę członków tworzących poszczególne organy zwiazkowe zamieścimy po ich ukonstytuowaniu się.


25.04.2017
Otrzymaliśmy z Forum Zwiazków zawodowych opinię prawną dotyczącą zasad powoływania dyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowych. Tekst dokumentu znajduje się w zakładce Opinie...

18.04.2017
Nowy rok przyniósł wiele zmian w Oświacie, dlatego też w zakładce Prawo zamiesciliśmy aktualnie obowiązujące akty prawne:
* Prawo Oświatowe - Ustawa z 14 grudnia 2016r
* Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z 17 marca 2017r.

14.04.2017

wielkanoc_2017

Ciepłych, pełnych nadziei świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
wszelkiego dobra i sukcesów,
pogody ducha i radości

 

Życzy

w imieniu Zarządu Regionu

Marian Radoła

Przewodniczący

     Regionu Dolnośląskiego
     NSZZ ”Solidarność”-80


03.04.2017
W lutym i marcu w organizacjach związkowych Regionu Dolnośląskiego odbyły się wybory Przewodniczących, Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych na lata 2017- 2021 oraz delegatów na Zjazd Regionalny, który odbędzie się 28 kwietnia 2017. 

wybory_zwiazkowe

10.03.2017

Z dniem 01 stycznia 2017 roku weszły w życie następujące zmiany Kodeksu Pracy:

         odpowiedzialność materialna pracownika wynika tylko z podpisanej umowy,

         wydłużenie okresów odwołania się od bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przedłużono do 21 dni,

          pracownik może zwrócić się z roszczeniem o świadectwo pracy i pracodawca musi je wydać w ciągu 7 dni,

          pracodawcy zatrudniający powyżej 50 osób mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy, w sytuacji zatrudniania od 20 do 50 osób, pracodawca też będzie musiał tworzyć regulamin, jeśli będą o to wnioskować działające w zakładzie związki zawodowe. W przypadku tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych też będzie obowiązywać powyższa zasada


07.03.2017

        roze1
     

   Z bukietem róż nie mogę przyjść
   By złożyć Wam  życzenia
   Lecz w słowach mych jest taka myśl
   Niech się spełnią Wasze marzenia


   Zadowolenia z siebie,

   Radości życiowej, dużo sukcesów,

   Dużo uśmiechów, moc słodyczy

   oraz więcej czasu dla Siebie

 

   I aby każdy kolejny dzień

   Był …....... Dniem Kobiet

   Życzę Wam ….. wspaniałe

   Niepowtarzalne Panie !!!

 

           Marian Radoła

Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego

                                                       NSZZ ''Solidarność''-80


28.01.2017
Wyjazdowe posiedzenie Zarzadu
WZK_Viktoria

W Wałbrzychu, w siedzibie naszej organizacji działającej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Viktoria” , 27 stycznia br.  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu z udziałem Przewodniczącego Komisji Krajowej Marka Mnicha.  Tradycyjnie już na pierwszym  posiedzeniu Zarządu w nowym roku omawiane są przede wszystkim dwa tematy. Pierwszy to podsumowane starego roku, w którym wiele z ubiegłorocznych  działań podporządkowanych było obchodom 25-lecia naszej organizacji. Drugi temat oczywiście dotyczy już nowego roku, w którym dominującym  wydarzeniem będą wybory władz regionu na kadencję 2017-2021.

Przewodniczący Moz nr 2 WZK „Viktoria” Marek Niemiec przygotował dla  członków zarządu małą niespodziankę. Było nią zwiedzanie koksowni,  która należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w kraju. Zakłady te mają bogatą, bo przeszło stuletnią, historię. Należy jednak pamiętać, że jest to zakład o supernowoczesnej linii technologicznej, która, jak podkreślali nasi przewodnicy, spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Zakład ten jest jednym z czołowych światowych producentów koksu odlewniczego.

Trzecia część wałbrzyskiej wizyty odbyła się w sali NOT, gdzie medalami upamiętniającymi  jubileusz 25-lecia NSZZ „Solidaraność”-80 uhonorowano wałbrzyskich związkowców. Uroczystość ta miała bardzo podniosły charakter. Po wprowadzeniu sztandaru NSZZ „Soliodarność”-80 Regionu Dolnośląskiego i odśpiewaniu hymnu państwowego dyplomy i medale wręczane były przez Przewodniczących: Komisji Krajowej - Marka Mnicha oraz Zarządu Regionu Dolnośląskiego - Mariana Radołę.

Relacja fotograficzna do obejrzenia w Galerii


Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski