baner


siedziba

Kontakt:

ul. Worcella 25 - 27
50 - 448 Wrocław
tel./ fax 71 377 28 30
       603 928 887

napisz do nas

BIURO CZYNNE:
czwartek 15:00 - 17:00


06.05.2019
VIII Sprawozdawczo- Wyborczy Zjazd Delegatów

VIII Zjazd
Już tradycyjnie w Karpaczu odbył się Zjazd Delegatów naszego regionu. W VIII już Zjeździe uczestniczyło blisko 40 delegatów reprezentujacych organizacje zrzeszone w Regionie Dolnośląskim. Podczas obrad nie tylko podsumowano miniony okres sprawozdawczy i udzielono absolutorium Zarzadowi Regionu, ale również rozmawiano o bieżacych wydarzeniach m. in. dyskutowano na temat trwajacego protestu nauczycieli. W trakcie obrad, w wyniku glosowania, zwiększono liczbę członków Zarzadu. Na te miejsca zostali wybrani, w tajnym glosowaniu, przedstawiciele nowych organizacji, które przystapiły do naszego Związku. Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie białych Odznak Honorowych NSZZ "Solidarność" - 80 dwojgu członkom: Bożenie Domagalskiej oraz Mirosławowi Bok. Odznaczenia wręczyli Przewodniczacy Regionu Marian Radoła oraz Przewodniczacy  MOZ przy  PKP CARGO SA i PKP Cargotabor Sp. z o. o. w Czerwieńsku. Jan Cieslarczyk

  Domagalska_Bok
         Bozena_i_Mirek
    
19.04.2019
wilekanoc
04.04.2019
popieramyPopieramy protestujących nauczycieli.

Chaos, zamieszanie, brak rzetelnych informacji to efekt niezbyt udanej reformy oświatowej, za którą w całości odpowiada minister Anna Zalewska. Sytuacja w szkolnictwie ulega z każdym dniem pogorszeniu. Uczniowie kończący podstawówki i gimnazja narażeni zostali na olbrzymi stres. Do tego nauczyciele, odpowiedzialni za kształtowanie przyszłego społeczeństwa, wynagradzani są poniżej jakichkolwiek standardów.  Nie wróży to nic dobrego. Lata temu Jan Zamoyski napisał : „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie.” Mając to na uwadze stoimy murem za nauczycielami! Forum Związków Zawodowych do którego przynależymy, od stycznia oficjalnie wspiera nauczycieli i organizacje zaangażowane w naprawę polskiej szkoły Chcemy by szkoła była miejscem, gdzie nasze dzieci, młodzież zdobywać będą odpowiednie wykształcenie, rozwijać będą swoje zainteresowania pod okiem pedagogów, którzy z pasją będą wykonywać swój zawód, którzy nie będą musieli walczyć o godną płacę. Tylko wówczas można będzie ze spokojem patrzeć na przyszłość kraju. Niestety brak dialogu miedzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a nauczycielskimi związkami zawodowymi nie poprawi obecnej sytuacji.

27.03.2019

Posiedzenie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” -80

20 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, w którym gościnnie udział wzięła pani poseł Agnieszka Ścigaj z ugrupowania Kukiz’15. Pani poseł mówiąc o zbliżających się wyborach do Europarlamentu, zwróciła się z apelem o poparcie jej kandydatury. W krótkim wystąpieniu przedstawiła hasłowo program ugrupowania z którym startuje w tych wyborach.

Po wystąpieniu pani poseł rozpoczęły się właściwe obrady Zarządu, który zajął się m. in. zatwierdzeniem Regulaminu Pracy Zarządu, przygotowaniami do VIII Zjazdu Delegatów Regionu Dolnośląskiego. Nie zabrakło także rozmów na temat zmian dotyczących składania deklaracji CIT-8 przez organizacje związkowe,  czy też powracającego tematu dotyczącego zmian w Ustawie o związkach zawodowych i Kodeksie Pracy, ktore obowiązują od tego roku.14.03.2019
 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

    

Na poziomie Komisji Europejskiej Solidarność 80 zabiega o dyrektywy tworzące wspólne standardy w Europie szczególnie w zakresie poziomu wynagrodzeń. Poniżej link do  relacji z seminarium Europejskiej Federacji -  EFBWW.

    

Pozdrawiam serdecznie

 Piotr Morta  

 http://www.powiatowy.pl/2019/03/reemigracja-szansa-dla-polskiego-rynku-mieszkaniowego/


08.03.2019

tulipany


             Drogie Panie, Koleżanki!
           Spełnienia wszystkich marzeń,
     zadowolenia z siebie, radości życiowej
  i aby doceniano Wasz trud nie tylko w tym dniu.

     Wspaniałe, niepowtarzalne Panie!
tego życzą Wam koledzy z NSZZ "Solidarność" - 80
wraz z Przewodniczącym Marianem Radołą04.03.2019
Posiedzenie wyborcze Zarzadu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
W dniach 26-27 lutego w Karpaczu odbyły się wybory do Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Szkoda, że nie przyjachali wszyscy przedstawiciele związków zawodowych, przede wszystkim chodzi o nowo przyjetych w szeregi Forum,  gdyż takie spotkania są jedyną okazją do bliższego poznania się. Delegatów
z prawem wyborczym było 45 i dlatego jest nam szczególnie miło, że dwoje naszych przedstwicieli, Marian Radoła i Gabriela Żelazna, zostało wybranych do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ.

18.02.2019
Posiedzenie Zarządu Regionu połączone ze szkoleniem
 W posiedzeniu Zarządu Regionu,które odbyło się 15 lutego br., uczestniczyli również członkowie zrzeszonych w regionie organizacji, czekający na mające się odbyć szkolenie dotyczace istotnych zmian w ustawie o zwiazkach zawodowych oraz RODO. Przewodniczacy Regionu podsumował miniony rok, przedstawił sprawozdanie finansowe (zestawienie sald i obrotów) za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2018r do 31.12.2018r.  Nastepnie przedstawił aktualne informacje dotyczące naszej organizacji, działania Komisji Krajowej jak również Zarzadu Wojewódzkiego Forum Zwiazków Zawodowwych. Po omówieniu aktualnych spraw, uczestnicy zebrania, przede wszystkim uczestnicy mającego sie odbyć szkolenia, wzięlii udział w dyskusji dotyczącej pracy naszej organizacji. Po zakończeniu obrad rozpoczęło się szkolenie przygotowane przez Ogólnopolską Szkołę Prawną  z Gliwic dotyczące wprowadzonych  w ostatnich latach zmian do Ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu Pracy a także tematu ochrony danych- RODO. Do istotnych zmian,  jakie wprowadzone zostały w ostatnich latach należą te dotyczace reprezentatywnosci organizacji zwiazkowej Zmianiono zasady, wyznaczono nowe progi.
 
30.01.2019
Nasza koleżanka Gabriela Żelazna z okazji jubileuszu 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, została doceniona za wieloletnią współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu, otrzymując tym samym podziękowanie wraz z okolicznościowym medalem.

PRRP

Copyright: NSZZ Solidarność 80 Region Dolnośląski